Pärnu lennuvälja tõukerattaralli 2019

VÕISTLUSE JUHEND
AEG 25.05.2019 kell 12:00 (lastesõit kell 11:30)
KOHT Pärnu lennujaam
Start, finiš ja võistluskeskus paiknevad Pärnu lennujaama terminaali vahetus läheduses
KORRALDAJA Eesti Tõukerattaliit
Andrus Järg, email: toukerattaliit@gmail.com, tel: +372 51 42 558
PROGRAMM JA VANUSEKLASSID Lastesõit 500m (kuni 10a)
Matkasõit 16km (vanusepiiranguta)
Noorteklass 16km (7-15a)
Põhiklass 32km (13-39a)
Seeniorklass 32km (40-49a)
Veteranklass 32km (50 ja vanemad)
Võistlus toimub lennuvälja stardi- ja ruleerumisradadel. Ringi pikkus on 8km. Vastavalt distantsile, sõidetkse kaks või neli ringi. Enamus rajast on kaetud betoonplokkidega. Rehvi valikul arvestada, et betoonplokkidel on vahed ning võib esineda väiksemaid auke.
Vanuseklassid määratakse sünniaasta alusel.
REGISTREERIMINE JA OSALUSTASU Registreerunud osalejate arv: 43
– Registreerimine avatakse 25. aprillil.
– Eelregistreerimisel osavõttumaks kõikides võistlusklassides peale lastesõidu on 15€. Eelregistreerimine kestab kuni 15. mai. Eesti Tõukerattaliidu liikmetele on eelregistreerimisel osavõtutasu 12€. Võid hakata kohe Eesti Tõukerattaliidu liikmeks ja ka sinule kehtivad liidu liikmete soodustused.
– Alates 16. mai registreerunutele on osavõtutasu 20€.
– Stardipäeval toimub registreerimine võistluspaigas ning osalustasu saab tasuda ainult sularahas. Stardipäeval osalustasu on 20€.
– Lastesõidu osavõtutasu on 5€.
– Võistleja starti mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata
– Osavõtutasu sisaldab:
— Tähistatud ja turvatud rada
— Ajavõtt ja tulemus protokollis
— Võistlejanumbrid
— Toitlustamine finišipaigas
— Auhinnad kiirematele ja diplomid kõikidele osalejatele
— Pildid võistlustelt
— Sarja punktide arvestus
PAREMUSJÄRJESTUS JA AUTASUSTAMINE – Veteranklassi arvestus ning autasustamine toimub juhul, kui osalejaid on vähemalt 3.
– NB! UUS: Seeniorite ja veteranide tulemused lähevad automaatselt ka põhiklassi arvestusse. Näiteks: veteranklassi võistlejat, kes võidab ajaliselt nii oma kui ka põhiklassi võistlejaid, autasustatakse esimese kohaga nii veteran- kui ka põhiklassis.
– Pärnu lennujaama tõukerattaralli on üks neljast “Tõukan lõpuni 2019” võistluste sarjast. Sarja punktiarvestusse läheb 30km distants. Täpsem informatsioon “Tõukan lõpuni 2019” sarja kohta saadaval Eesti Tõukerattaliidu kodulehelt
ESIALGNE AJAKAVA 10:30-11:45 Registreerimine ja numbrite väljastamine
11:30 Lastesõit
12:00 Ühisstart kõikidele distantsidel
14:30 Autasustamine
JOOK JA SÖÖK Joogiunkt asub stardi/finiši punktis, kus pakutakse võistlejatele iga ringi läbides jooki.
Rajal toidupunkte ei ole.
Peale finišeerumist toimub võistlejate toitlustamine toidutalongi alusel.
ISIKUANDMED JA SELLEGA SEONDUV Võistlusele registreeritud võistlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis, tõukerattaliidu veebikeskkonnas ja sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides annavad võistlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud samuti loa ka endast tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.
MUU INFORMATSIOON Pärnu lennuvälja tõukerattaralli on rahvaüritus – võistlejalitsents ei ole osalemiseks vajalik. Starti on oodatud kõik soovijad.
Osavõtt toimub omal vastutusel.
Kõik tõukeratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest ja liikluse korraldajate märguannetest.
Kiivri kandmine kohustuslik.
Varuosi ja -rehve korraldajad ei kindlusta.
Tulemused avaldatakse aadressil www.toukerattaliit.ee
Võistluste peakohtunik: Andrus Järg
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu. Kohtunikekogu koosneb Eesti Tõeukrattaliidu juhatuse liikmetest.