Salamaa tõukerattakross 2019

VÕISTLUSE JUHEND
AEG 10.08.2019 kell 12:00
KOHT Taevaskoja, Salamaa puhkekeskus
Start, finiš ja võistluskeskus paiknevad Salamaa puhkekeskuse territooriumil
KORRALDAJA MTÜ Eesti Tõukerattaliit
Aigar Nuuma, email: toukerattaliit@gmail.com
PROGRAMM JA VANUSEKLASSID Lastesõit 1km (kuni 10a)
Matkasõit 15km (vanusepiiranguta)
Noorteklass 15km (7-15a)
Põhiklass 30km (13-39a)
Seeniorklass 30km (40-49a)
Veteranklass 30km (50 ja vanemad)
Põhidistantsi pikkus on orienteeruvalt 30 kilomeetrit ning koosneb kahest ringist pikkusega 15km. Rada kulgeb mööda Taevaskoja  loodusmaastikku. Vastavalt distantsile, sõidetkse üks või kaks ringi.
Vanuseklassid määratakse sünniaasta alusel.
REGISTREERIMINE JA OSALUSTASU – Registreerimine avatakse peatselt.
– Eelregistreerimisel osavõttumaks kõikides võistlusklassides peale lastesõidu on 15€. Eelregistreerimine kestab kuni 4. augustini. Eesti Tõukerattaliidu liikmetele on eelregistreerimisel osavõtutasu 12€. Võid hakata kohe Eesti Tõukerattaliidu liikmeks ja ka sinule kehtivad liidu liikmete soodustused.
– Alates 5. augustist registreerunutele on osavõtutasu 20€.
– Stardipäeval toimub registreerimine võistluspaigas ning osalustasu saab tasuda ainult sularahas. Stardipäeval osalustasu on 20€.
– Lastesõidu osavõtutasu on 5€.
– Võistleja starti mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata
– Osavõtutasu sisaldab:
— Tähistatud ja turvatud rada
— Ajavõtt ja tulemus protokollis
— Võistlejanumbrid
— Toitlustamine finišipaigas
— Auhinnad kiirematele ja diplomid kõikidele osalejatele
— Pildid võistlustelt
— Sarja punktide arvestus
PAREMUSJÄRJESTUS JA AUTASUSTAMINE – Veteranklassi arvestus ning autasustamine toimub juhul, kui osalejaid on vähemalt 3.
– NB! UUS: Seeniorite ja veteranide tulemused lähevad automaatselt ka põhiklassi arvestusse. Näiteks: veteranklassi võistlejat, kes võidab ajaliselt nii oma kui ka põhiklassi võistlejaid, autasustatakse esimese kohaga nii veteran- kui ka põhiklassis.
– Salamaa tõukerattakross on üks neljast “Tõukan lõpuni 2019” võistluste sarjast. Sarja punktiarvestusse läheb 30km distants. Täpsem informatsioon “Tõukan lõpuni 2019” sarja kohta saadaval Eesti Tõukerattaliidu kodulehelt
ESIALGNE AJAKAVA 10:30-11:45 Registreerimine ja numbrite väljastamine
11:30 Lastesõit
12:00 Ühisstart kõikidele distantsidel
15:00 Autasustamine
JOOK JA SÖÖK Rajal on kaks joogipunkti, kus pakutakse võistlejatele iga ringi läbides juua vett ja spordijooki
Rajal toidupunkte ei ole.
Peale finišeerumist toimub võistlejate toitlustamine toidutalongi alusel.
ISIKUANDMED JA SELLEGA SEONDUV Võistlusele registreeritud võistlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike
isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel
võistlusprotokollis, tõukerattaliidu veebikeskkonnas ja
sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides annavad võistlejad,
treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud samuti loa ka endast tehtud
visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus
oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse
peakorraldajat kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.
MUU INFORMATSIOON Salamaa tõukerattakross on rahvaüritus – võistlejalitsents ei ole osalemiseks vajalik. Starti on oodatud kõik soovijad.
Osavõtt toimub omal vastutusel.
Kõik tõukeratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest ja liikluse korraldajate märguannetest.
Kiivri kandmine kohustuslik.
Varuosi ja -rehve korraldajad ei kindlusta.
Tulemused avaldatakse aadressil www.toukerattaliit.ee
Võistluste peakohtunik: Aigar Nuuma
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu. Kohtunikekogu koosneb Eesti Tõeukrattaliidu juhatuse liikmetest.