Põlva lahtised meistrivõistlused tõukeratastel 2020

VÕISTLUSE JUHEND
AEG 23.09.2019 kell 17:30 (Start kell 18:00)
KOHT Põlva linna staadion
Start, finiš ja võistluskeskus paiknevad Põlva linna staadionil
KORRALDAJA Põlva Maakonna Spordiliit ja MTÜ Eesti Tõukerattaliit
Aigar Nuuma, email: toukerattaliit@gmail.com
PROGRAMM JA VANUSEKLASSID Kombineeritud võistlus koosneb kahest distantsist:
– Sprint 400m – üks staadioni ring
– 1 miili sõit (1 609m) – neli staadioni ringi
Vanuseklassid:
Noorteklass naised – 2003 või hiljem
Noorteklass mehed – 2003 või hiljem
Põhiklass naised – sünniaasta 1976 – 2002
Põhiklass mehed – sünniaasta 1971 – 2002
Veteranklass naised – sünniaasta 1975 ja varem
Veteranklass mehed – sünniaasta 1970 ja varem
Vanuseklassid määratakse sünniaasta alusel.
REGISTREERIMINE JA OSALUSTASU – Võistlus koosneb kahest distantsist. Eraldi distantsidele registreerida ei saa.
– Noorteklassis võistlejatele on osalemine tasuta. Põhiklassi ja veteranklassi võistlejatele on osavõtutasu 5€.
– NB! Registreerumine on avatud kuni 22.09.2020 kell 23:59. Kohapeal registreeruda ei saa.
– Võistleja starti mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata.
– Osavõtutasu sisaldab:
— Tähistatud ja turvatud rada
— Ajavõtt ja tulemus protokollis
— Võistlejanumbrid
— Medalid esimesele kolmele kõikides vanuseklassides.
— Pildid võistlustelt
PAREMUSJÄRJESTUS JA AUTASUSTAMINE Paremusjärjestu selgitatakse kahe võistlussõidu kokkuvõttes. Kumbki võistlus annab kohapunkte vastavalt saavutatud kohale (nt. 1. koht annb ühe punkti, 2. annab kaks, jne.). Kahe võistluse punktid summeeritakse. Paremusjärjestuses asub eespool võistleja, kellel on vähem kohapunkte. Kui kahel võistlejal on kahe sõidu tulemusena võrdselt kohapunkte, siis loetakse eespool olevaks võistleja, kes oli kõrgemal kohal ühe miili võistlusel.
ESIALGNE AJAKAVA 17:30-18:00 Numbrite väljastamine
18:00 Võistluste algus
– Sprindi eelsõidud
– Sprindi finaalid (A ja B finaal)
– 1 miili eelsõidud
– 1 miili finaalid (A ja B finaal)
– Autasustamine
NB! Täpsem ajakava selgub stardiajaks, vastavalt osalejate arvule
ISIKUANDMED JA SELLEGA SEONDUV Võistlusele registreeritud võistlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamise võistlusprotokollis, tõukerattaliidu veebikeskkonnas ja sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides annavad võistlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud samuti loa ka endast tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus
oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.
MUU INFORMATSIOON Põlva lahtised meistrivõistlused tõukerattasprindis on rahvaüritus – võistlejalitsents ei ole osalemiseks vajalik. Starti on oodatud kõik soovijad.
Tõukeratast on võimalik laenutada tasuta. Laenutamise soov tuleb kindlasti registreerimisel ära märkida, sest rattaid on piiratud koguses.
Osavõtt toimub omal vastutusel.
Kõik tõukeratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest ja liikluse korraldajate märguannetest.
Kiivri kandmine kohustuslik.
Varuosi ja -rehve korraldajad ei kindlusta.
Tulemused avaldatakse aadressil www.toukerattaliit.ee
Võistluste peakohtunik: Aigar Nuuma
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu. Kohtunikekogu koosneb Eesti Tõeukrattaliidu juhatuse liikmetest.

Põlva lahtistele meistrivõistlustele tõukerattasprindis on registreerunud hetkel 19 osalejat.