NB! Vaata covid-19 info juhendi lõpuosas.
Registreerimine võistlusele on avatud: REGISTREERI

VÕISTLUSE JUHEND
AEG 18. september 2021, soojendussõidud kell 11:00; Start kell 12:00
KOHT Räpina staadion
Start, finiš ja võistluskeskus paiknevad Räpina staadionil
KORRALDAJA Põlva Maakonna Spordiliit ja MTÜ Eesti Tõukerattaliit
Aigar Nuuma, email: toukerattaliit@gmail.com
PROGRAMM JA VANUSEKLASSID Kombineeritud võistlus koosneb kahest distantsist:
– Sprint 400m
– 1 miili sõit (1 609m)
Vanuseklassid:
Neiud – 2004 ja hiljem sündinud
Noormehed – 2004 ja hiljem hiljem sündiunud
Naised – 1977 – 2003
Mehed – 1972 – 2003
Naised 45+ – 1976 ja varem
Mehed 50+ – 1971 ja varem
Naised – uus osaleja – pole osalenud Tõukan lõpuni sarja võistlustel
Mehed – uus osaleja – pole osalenud Tõukan lõpuni sarja võistlustel
Noorteklassi võistlejal on soovi korral lubatud osaleda põhiklassi sõidus, avaldades selleks soovi registreerimisel. Seda tehes, osaleb võistleja ka Tõukan lõpuni 2021 sarja arvestuses.
Vanuseklassid määratakse sünniaasta alusel.
REGISTREERIMINE JA OSALUSTASU Registreerimine on avatud. Registreeri SIIN.
Võistlus koosneb kahest distantsist. Eraldi distantsidele registreerida ei saa.
Kõikide vanuseklasside võistlejatele on osavõtutasu 5€.
UUELE OSALEJALE on osalemine tasuta.
NB! Registreerumine on avatud kuni 16.09.2020 kell 23:59 Eesti Tõukerattaliidu kodulehel. Kohapeal registreeruda ei saa.
Võistleja starti mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata.
Osavõtutasu sisaldab:
* Tähistatud ja turvatud rada
* Ajavõtt ja tulemus protokollis
* Võistlejanumbri
* Medalid esimesele kolmele kõikides vanuseklassides.
* Pildid võistlustelt
PAREMUSJÄRJESTUS JA AUTASUSTAMINE Paremusjärjestu selgitatakse kahe võistlussõidu kokkuvõttes. Kumbki võistlus annab kohapunkte vastavalt saavutatud kohale (nt. 1. koht annb ühe punkti, 2. annab kaks, jne.). Kahe võistluse punktid summeeritakse. Paremusjärjestuses asub eespool võistleja, kellel on vähem kohapunkte. Kui kahel võistlejal on kahe sõidu tulemusena võrdselt kohapunkte, siis loetakse eespool olevaks võistleja, kes oli kõrgemal kohal ühe miili võistlusel.
ESIALGNE AJAKAVA 11:00-11:50 Numbrite väljastamine ja soojendussõidud
12:00 Võistluste algus
– Sprindi eelsõidud
– Sprindi finaalid (A ja B finaal)
– 1 miili eelsõidud
– 1 miili finaalid (A ja B finaal)
– Autasustamine
NB! Täpsem ajakava selgub stardiajaks, vastavalt osalejate arvule
ISIKUANDMED JA SELLEGA SEONDUV Võistlusele registreeritud võistlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamise võistlusprotokollis, tõukerattaliidu veebikeskkonnas ja sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides annavad võistlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud samuti loa ka endast tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus
oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.
MUU INFORMATSIOON Põlvamaa lahtised tõukeratta meistrivõistlused on rahvaüritus – võistlejalitsents ei ole osalemiseks vajalik. Starti on oodatud kõik soovijad.
Tõukeratast on võimalik laenutada tasuta. Laenutamise soov tuleb kindlasti
registreerimisel ära märkida, sest rattaid on piiratud koguses.
Osavõtt toimub omal vastutusel.
Kõik tõukeratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest ja liikluse korraldajate märguannetest. Kiivri kandmine kohustuslik.
Varuosi ja -rehve korraldajad ei kindlusta.
Tulemused aadressil www.toukerattaliit.ee ja www.polvamaa.ee/protokollid-2021
Võistluste peakohtunik: Aigar Nuuma
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.
Kohtunikekogu koosneb Eesti Tõeukrattaliidu juhatuse liikmetest.
COVID INFORMATSIOON Võistluspaigas palume rangelt järgida Terviseameti soovitusi.
Kui tunned ennast tõbisena (nohu, köha, palavik), siis jää pigem koju !
Osalemisel tuleb esitada üks järgmistest tõenditest: vaktsineerimistõend, covid – 19 läbipõdemist märkiv tõend või negatiivne covid – 19 testi märkiv tõend. Kohapeal kiirtestimist ei toimu.
Alla 18-aastastelt digitaalset COVID-tõendit ei küsita ja testi ei pea tegema.