“Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse”

 

Tõukerattaliit soetas Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetusel 20 uut tõukeratast (10 laste-, 8 maastiku- ja 2 maanteeratast).